Mobilne naprave so lahko zelo uporabne za študijske obveznosti

Danes ima prav vsak človek že mobilno napravo v svoji lasti. Tako pa so mobilne naprave, oziroma telefoni, postali že nujen del vsakega pameznika, saj si življenja brez tega sploh več ne predstavljamo.

Mobilne naprave so lahko zelo uporabne za študijske obveznosti

Tako lahko že sam potrdim, da na dan zapravim kar nekaj časa na telefonu. To pa ne bi rekel, da je tako škodljivo, kot ljudje govorijo, da preveč časa zapravimo, kot mladina, na telefonu. Tukaj pa bi poudaril rabo telefona za razne šolske teme. Sem študent matematike, ter imam zaradi tega na telefonu ogromno različnih virov, katere si lahko na hitro ogledam, kadar se na primer učim, saj mi je hitreje brskati na telefonu, kot pa na računalniku. Prav tako imam na telefonu ogromno različnih slik s predavanj, saj mi vse snovi morda ne uspe prepisati v predavalnici. Potem pa mi telefon nudi tudi zelo enostavno komunikacijo z ostalimi sošolci, kjer lahko nato skupaj rešujemo kakšen problem o snovi, ki ga imamo, ter se lahko tako skupaj učimo od doma, kar pa nam prihrani kar nekaj časa.

Tako pa je moja mobilna naprava zelo pomemben del mojega študijskega dela, saj mi omogoča lažje učenje, ker imam na telefonu na voljo vse informacije. Nadaljnjo pa mi omogoča tudi zelo lahko komunikacijo z ostalimi sošolci, kjer lahko nato skupaj rešujemo razne težave, ki jih imamo. 

Nato pa lahko omenim še komunikacijo s profesorji, kjer pa imam na voljo svoj študijski mail, ter lahko tako zelo hitro vidim, če je kakšen profesor poslal kakšno sporočilo o predavanjih, saj sem na telefonu nato o temu obveščen, kjer pa bi moral na računalniku redno spremljati, ali je kdo kaj poslal. Tako pa mi to zelo olajša spremljanje mojih študijskih obveznostih, saj si lahko tako tudi na koledarju, ki ga imam na telefonu, označim vse izpite, ter sem tako lahko zelo dobro organiziran.…