Sončne elektrarne na streho naše hiše

Kot zaprisežen planinec in ta zeleni, kot mi pravijo prijatelji, saj nenehno pobiram papirčke po tleh, pa zamaške po cesti in jih pospravljam v koše za smeti, se odločim, da bom še bolj prispeval k ohranjanju našega planeta. Na streho naše hiše bodo postavljene sončne elektrarne. Tako bom poskrbel tudi za energijsko neodvisnost. Vso električno energijo, ki jo potrebujem v svojem domu bom tako proizvedel sam, višek pridobljene energije iz sončne elektrarne pa bom dal v električno omrežje našega distributerja električne energije. Samoo skrbnost se mi zdi kar potrebna v današnjem času. V zadnjem času je po naši vasi zgrajenih kar nekaj teh elektrarn. Tako dobiva naša vas pridih okolju prijaznih naselij, kar se pozna tudi nenazadnje tudi pri svežem zraku.

Sončne elektrarne na streho naše hiše

Ne samo, da rastejo sončne elektrarne kot gobe po dežju, smo v naši vasi tudi poskrbeli, da smo prav vsi zamenjali naše stare sisteme ogrevanja na fosilna goriva z modernejšimi. Prešli smo na toplotne črpalke. Smo res zelo ekološko usmerjeni prav vsi prebivalci. Tudi tukaj je razlog zakaj sončne elektrarne na naše strehe. Toplotne črpalke potrebujejo za svoje delovanje izključno in samo električno energijo. Edina pomankljivost, ki nam jo je predstavil monter, je ta, da te elektrarne za svojo delovanje potrebujejo samo dnevno sončno svetlobo. Se pravi najbolje je, če je jasno vreme od zore do mraka, takrat je največji izkoristek, ob oblačnem vremenu ali pa ob dolgotrajnem dežju pa bi lahko naleteli na težave z proizvodnjo. Pomembno je tudi, da je streha in s tem sončne elektrarne obrnjeno naravnost proti soncu. Saj lahko malo prirejamo položaj, tudi če streha ni idealno postavljena, samo je vizualni učinek potem malo slabši. Imamo srečo, naša vas je na lokaciji s pretežno toplimi in s soncem bogatim vremenom.

Tudi zime so mile in tople, se pravi sončne, tako tukaj ne bo težav. Tudi streha naše hiše je idealno postavljena. Kot da bi pred 20 leti vedeli, da bomo postavljali sončno elektrarno.…

Toplotna črpalka v proizvodnji

V zadnjih letih je veliko govora o ogrevalnih sistemih, ki so ekonomični, obenem pa črpajo vire iz narave, eden izmed teh sistemov je vsekakor tudi toplotna črpalka, ki je učinkovita, ekonomična predvsem pa mogočna v vsej svoji zmogljivosti sistemov za ogrevanje objektov, kot sanitarne vode in hlajenje prostorov v vročih poletnih dneh. 

Tako toplotna črpalka ni rešitev le za naše domove, temveč ima vse večjo veljavo tudi v industrijskem svetu, kjer se vse več proizvodnih prostorov ogreva in hladi ravno preko sistema s toplotnimi črpalkami. Že stoletje prej, se je toplotna črpalka uveljavila ravno pri hlajenju velikih hladilnic v industrijskem svetu.

 Vsem je znano, da proizvodnje, ki se ukvarjajo najsi bodi z robotiko, strojnimi proizvodnimi traki, se segrevajo do visokih temperatur, saj za zagon stroji potrebujejo ogromno energije in jo tudi oddajajo v prostor, da dosežejo potrebne zmogljivosti in te prostore je potrebno hladiti, ne samo zaradi strojev, ki za svoje brezhibno delovanje potrebujejo neke konstantne pogoje, vlažnost in temperatura prostora, tudi za prijetno delovno klimo in počutje zaposlenih. Tako je toplotna črpalka izvrstna rešitev za takšne primere. Zaradi različnih zmogljivosti sistema, ki ga prilagodimo, glede na kvadraturo in potrebe, je toplotna črpalka še kako pomembna, saj je njeno delovanje relativno poceni, saj črpa naravne vire in jih preko sistema pretvarja v tisto vrsto energije, ki jo potrebujemo. 

Podjetja na tak način prihranijo vrtoglave vsote denarja za ogrevanje in hlajenje proizvodnje. Glede na samo investicijo, se finančni vložek v tem primeru povrne v nekaj letih in kot podjetje se lahko uvrstijo med ekološko osveščena podjetja. Vse takšne investicije so v določenem odstotku tudi subvencionirane s strani eko sklada. 

Vsaka toplotna črpalka, investirana v ugodje in udobje klime, je odlična izbira, obenem pa v industrijskem svetu, prinese posledično boljši izkoristek proizvodnje, manjši odstotek okvar naprav, robotov in strojev, tako je prihranek lahko še višji. Ne smemo pa pozabiti, da stroje upravljajo ljudje, zato je tudi v takem primeru poskrbljeno za njih, saj je od dobre klime v prostoru, odvisna delovna storilnost zaposlenih.