Poroka istospolnih partnerjev pri nas še ni zakonsko sprejeta

V zadnjih letih se odvija pri nas pa tudi v svetu burna debata o tem, ali naj dobi poroka istospolnih partnerjev utemeljitev v zakonu. Odvijale so se številne javne debate ter tudi soočenja na televiziji. Zbranih je bilo na tisoče podpisov za in proti. Končna odločitev, ki je prevladala, pa je bila, da zakonska zveza oziroma poroka dveh istospolnih partnerjev ni možna. Lahko pa se registrirata partnersko zvezo na matičnem uradu, ki pa pred zakonom ni popolnoma izenačena s parom, ki sta v uradni zakonski zvezi.

Najmočnejši argument, ki je prevladal proti poroki istospolnih partnerjev, je bilo vprašanje otrok. Nasprotniki predloga zakona, da postane poroka legitimna pravica dveh istospolnih partnerjev, trdijo, da bi se v takih zvezah otroci slabo počutili in bi bili tarča posmeha s strani drugih otrok. To pa bi lahko pustilo zelo neugodne in nepredvidljive posledice na duševno zdravje ter razvoj otroka v odraslo osebnost. Pojavile so se tudi številne polemike o tem, da za pravilno vzgojo lahko poskrbita le mama in oče in nikakor ne dva istospolna partnerja. Istospolni partnerji so bili ob nesprejetju zakona, ki bi jim omogočil, da bi s poroko vstopili v trajno zakonsko zvezo, zelo razočarani.

Še vedno so odločeni, da se bodo borili še naprej, saj so mnenja, da so jim kratene človekove pravice in da niso izenačeni pred zakonom v primerjavi z običajnima zakoncema. Zdi se, da je samo vprašanje časa, ko bo sprejet zakon, ki bo omogočil, da bo postala poroka istospolnih partnerjev možna in njihove pravice izenačene z zakonsko zvezo dveh zakoncev različnega spola. Glede na trend naraščanja istospolnih zvez je pričakovati, da se bo ta iniciativa v prihodnosti še bolj okrepila. V svetu je kar nekaj držav, ki so uzakonile poroko istospolnih partnerjev. Vendar pa je tukaj potreben širši konsenz javnosti.…